Företag

Bemanningsföretag spelar en allt viktigare roll i att tillhandahålla kvalificerad arbetskraft till vårdsektorn, särskilt för sjuksköterskor. Dessa företag fungerar som mellanhänder som förmedlar kontakter mellan vårdpersonal och vårdinrättningar. Genom att erbjuda flexibilitet och ett brett utbud av uppdrag kan de både tillgodose arbetsgivarnas behov av kompetent personal och möjliggöra för sjuksköterskor att hitta arbete som passar deras livssituation och karriärambitioner.

I Sverige står sjukvården inför utmaningar relaterade till sjuksköterskebristen, vilket ökar behovet av bemanningslösningar. Bemanningsföretag bidrar till att lindra denna brist genom att effektivisera rekryteringsprocessen och erbjuda snabba lösningar för att täcka både kortvariga vakanser och långsiktiga positioner. Detta ger sjuksköterskor möjligheten att arbeta i olika miljöer, samtidigt som vårdinrättningarna kan upprätthålla en stabil verksamhet.

Samarbetet med ett bemanningsföretag kan även ge sjuksköterskor möjlighet till professionell utveckling och större kontroll över sina arbetsscheman. Genom att ansluta till ett bemanningsföretag får de tillgång till ett brett nätverk av möjliga arbetsgivare och uppdrag, vilket kan leda till nya insikter, erfarenheter och karriärmöjligheter inom olika områden av hälso- och sjukvården.

Om bemanningsföretag för sjuksköterskor

Bemanningsföretag för sjuksköterskor spelar en viktig roll i att tillhandahålla flexibel och kompetent arbetskraft inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Historik och utveckling

Bemanningsföretag har funnits sedan mitten av 1900-talet men har under de senaste decennierna vuxit sig allt starkare inom sjukvårdstjänster. Utvecklingen har drivits av en ökad efterfrågan på sjuksköterskor och behovet av att snabbt kunna täcka personalbrist.

Fördelar med bemanningsföretag

Fördelarna med att anlita bemanningsföretag inkluderar ökad flexibilitet och möjligheten att kostnadseffektivt anpassa personalstyrkan efter vårdbehov. Sjuksköterskor får, å sin sida, chans till varierade arbetsuppgifter och arbetsplatser vilket kan leda till bredare erfarenhet och yrkesutveckling.

 • Flexibilitet: Snabb anpassning till förändrat behov av vårdpersonal.
 • Erfarenhetsutbyte: Möjligheter för sjuksköterskor att arbeta inom olika specialiteter och organisationer.

Regelverk och standarder

Bemanningsföretag regleras av nationella lagar och föreskrifter som inkluderar arbetsrätt och patientsäkerhet. Det är av yttersta vikt att företagen följer dessa för att säkerställa kvalitativ och säker vård.

 • Patientsäkerhet: Företagen måste upprätthålla höga standarder för att inte äventyra patientsäkerheten.
 • Lagkrav: Efterfölja arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal.

Bemanningsföretagen har en betydande roll i att stärka sjukvårdssystemets kapacitet och responsivitet genom att förse den med kvalificerad personal.

Anställningsprocessen

Anställningsprocessen för bemanningsföretag som anställer sjuksköterskor innefattar strikta kvalifikationskrav, en noggrann intervju- och urvalsprocess samt tydligt definierade anställningsvillkor och avtal.

Kvalifikationskrav

För att kvalificera sig för anställning hos ett bemanningsföretag måste sjuksköterskor uppfylla specifika kriterier. Dessa inkluderar:

 • Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen.
 • Minst två års yrkeserfarenhet inom sjukvården.
 • Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Intervju och urvalsprocess

Urvalsprocessen inleds med granskning av ansökningar för att säkerställa att kandidaternas kvalifikationer matchar de önskade kraven. Intervjuer genomförs därefter för att bedöma kandidaternas kompetenser och lämplighet till olika uppdrag. Viktiga steg inkluderar:

 1. Förhandsselektering baserad på inkomna CV och personliga brev.
 2. Personlig intervju för fördjupad bedömning av kandidatens färdigheter och erfarenheter.
 3. Referenstagning för verifiering av tidigare arbetsprestationer och yrkesetik.

Anställningsvillkor och avtal

Efter en framgångsrik intervjuprocess tillkommer anställningsvillkor och avtal. Detaljerna i anställningsavtalet inkluderar:

 • Lön och eventuella ersättningar.
 • Uppdragets längd och eventuell möjlighet till förlängning.
 • Försäkringar, pensionsvillkor och andra sociala förmåner.
 • Arbetstid och eventuella övertidsregler.

Anställningsavtalet måste vara skriftligt och i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal.

Företag

Tänk på detta innan du söker lediga jobb som arbetsterapeut

Det finns en hel del lediga jobb som arbetsterapeut som ligger ute just nu. Dessutom kan du söka sådana via ett bemanningsföretag där du matchas mot uppdrag. Men innan du går vidare och söker dessa arbeten bör du vara medveten om den potentiella baksidan av myntet.

Möjliga nackdelar med de lediga jobb som arbetsterapeut som finns att söka

Det finns en hel rad olika fördelar med att ta ett av de lediga jobb som arbetsterpeut som ligger ute just nu. Samtidigt finns det även vissa potentiella nackdelar med att jobba inom detta yrke. Trots att många arbetsterapeuter upplever att det är en väldigt givande karriär finns det nämligen en del utmaningar som du behöver vara beredd på att hanter. Några exempel på dessa är att:

 • Jobbet kan vara känslomässigt utmanande. I ditt arbete jobbar du med människor och detta kan ibland vara känslomässigt utmanande. För även om du kanske ibland får se patienterna från deras bästa sida kommer du även komma i kontakt med patienter som är på dåligt humör. Detta kan bland annat bero på frustration eller smärta. Därför är det viktigt att du själv försöker hålla dig lugn och vara empatisk i dessa stundtals utmanande ögonblick.
 • Framstegen kan ibland lysa med sin frånvaro. Ibland kan det också hända att du jobbar med en patient en längre tid utan att se några större framsteg i deras rehabilitering eller behandling. Detta alldeles oavsett hur mycket du anstränger dig för att patienten ska kunna nå sådana framsteg. Patienterna kan nämligen ha sjukdomar eller skador som ligger utom din kontroll och detta kan vara väldigt svårt att hantera. Inte minst kan nya arbetsterapeuter ibland känna sig stressade och deprimerade till följd av detta.
 • Arbetet kan vara fysiskt krävande. När du söker lediga jobb som arbetsterapeut bör du även vara förberedd på att arbetet ibland kan vara fysiskt krävande. Många av de aktiviteter som du ägnar dig åt i arbetet när du hjälper dina patienter kan vara ganska tunga. Till exempel kan du behöva hjälpa patienter upp ur sina sängar eller rullstolar samt stötta dem i olika rörlighetsövningar. Dessutom kan du behöva stå upp på dina fötter i flera timmar i sträck.
Företag

En säkerhetsdörr är vanligen tillverkad i stål och tål därmed ofta betydligt mer än en ”vanlig” dörr. Den är svår att bryta sig in genom, den står emot brand och brandrök bättre och har även förmågan att stänga ute ljud från till exempel trappuppgångar. Det finns alltså många fördelar med att byta till en sådan dörr. För den som vill ha större säkerhet finns naturligtvis även larm som ett sätt att förbättra tryggheten.

En säkerhetsdörr är säkrare mot inbrott

Dom flesta, vare sig det är privatpersoner, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar väljer att installera säkerhetsdörrar främst för att minska risken att bli utsatt för inbrott. En säkerhetsdörr går förvisso att få upp genom att använda en rad olika verktyg, och där till krävs en hel del tid, beroende på vilken säkerhetsklass dörren tillhör. Men ett som är säker är att tjuven får svårt att ta sig in utan att hinna bli upptäckt.

Säkerhetsklasserna på dessa dörrar heter:

 • RC 1
 • RC 2
 • RC 3
 • RC 4
 • RC 5
 • RC 6

RC står för Resitance Class och varje klass genomgår tuffa tester, där man bland annat ser hur lång tid det tar att bryta sig in samt vilka verktyg man behöver använda för att lyckas. Likt för alla, oavsett märke, är att ju högre siffran är, desto säkrare är dörren.

Ökad brandsäkerhet

En annan fördel med att byta till säkerhetsdörr är att den har en bättre förmåga att stå emot brand. Detta är en fördel främst i flerbostadshus, där det till exempel kan börja brinna i trappuppgången. Branden håller sig så att säga på ”rätt” sida av dörren under en längre tid, så att branden antingen kan hinna släckas eller att den boende kan ta sig ut genom exempelvis fönster eller balkong.

Stänger ute oljud

Den tredje fördelen som finns med att byta från en vanlig till en säkerhetsdörr är dess förmåga att stänga ute ljud. Även detta kan ses som en fördel främst för den som bor i ett flerbostadshus, där ljud från både trapp och grannar kan upplevas som störande.

Men även den som väljer att installera en säkerhetsdörr i en villa kan räkna med att ljud utifrån kan komma att reduceras. Detta är det bra lösning för den som bor i närheten av trafikerade gator, vägar, järnvägsspår eller annat som kan skapa störande ljud.

Företag

Vill du slippa ta itu med städning, trädgårdsarbete eller fönsterputsning? Då kan du alltid anlita ett företag för den här sortens hushållsnära tjänster. Den här typen av arbeten är nämligen avdragsgilla för RUT-avdraget. Det innebär att privatpersoner får dra av 50 % av kostnaden för hushållsnära tjänster upp till 50 000 kronor per år. Med andra ord behöver det inte bli särskilt dyrt att leja ett städteam, hyra en barnvakt eller liknande.

Förutom just städhjälp ingår en rad andra tjänster inom hushållsnära tjänster. Det kan handla om hjälp med snöskottning, trädgårdsarbeten och inhandling av mat eller liknande. Kanske känner du inte att du hinner utföra alla livets sysslor på egen hand. Eller kanske är du sjukskriven och orkar inte med allt du tidigare klarade/ hann med? Oavsett vad du behöver hjälp med finns det stor chans att den tjänsten är avdragsgill för RUT-avdraget. Kolla upp företag innan du väljer, de flesta företag som utför hushållsnära tjänster är professionella, trevliga och pålitliga. Men tyvärr, precis som med annat här i livet, finns det företag som är oseriösa. Kolla även upp företaget hos allabolag.se för att kolla hur ekonomin i firman ser ut. Det är även bra att dubbelkolla att företaget har F-skattesedel.

Byggfirman i Bergslagen

Företag

Varför gör företag pressreleaser egentligen? Genom att släppa viktig information via en pressrelease kan företaget nå ut till nuvarande, tidigare och blivande kunder. Det är ett sätt att förmedla information på ett informativt och seriöst sätt via media.

Journalisterna gör en del av jobbet

Företag som har pressreleaser som en del av sin PR-strategi kommer att skjuta över en del av arbetet på de journalister som jobbar på tidningar, tv och radio. Du som skriver pressreleasen behöver bara tänka på att skriva något av kvalitet och som är läsvärt så att det faller i god jord. Om en journalist plockar upp just din pressrelease kan det hända att informationen får ytterligare spridning när nyhetskanalens läsare delar med sig av vad de läst, hört eller sett.

Bra för sökmotorerna

Genom att regelbundet göra pressreleaser kan ditt företag öka chanserna att få bra ranking i sökmotorerna. Dels kan det leda till att företagets hemsida får länkar från olika håll. Dels framträder företagsnamnet på ett sätt som är gynnsamt för dess rykte på nätet. Se vidare på denna sida http://presskanalen.se/.

Företag

Bulletlist är ett gratis online-verktyg som hjälper till att identifiera de bästa sökorden som hjälper till att få trafik till din webbplats. Sökordet verktyget är faktiskt ett SEO-verktyg som kan hjälpa dig att göra just det. För att använda det här verktyget måste du helt enkelt ange några sökord och sedan välja vad de bästa resultaten är för dessa sökord. Denna lilla del av verktyget visar dig de högst rankade sidorna för just dessa sökord. Resultaten visar lite information om själva sidan, till exempel dess titel, beskrivning och url. Du kan också se om sidan har mycket tillbaka länkar eller inte. Dessa är ett bra verktyg för att identifiera hur populärt ett visst sökord är.

Du bör använda det här verktyget ofta om du försöker rangordna för dessa sökord. Det kan hjälpa dig att avgöra hur många som skulle hitta din webbplats via Google eller Bing. Dess’ enkel och lätt till använda så du borde inte’ har någon problemen får den sätta upp och arbetande riktig. Förutom att bara använda det här verktyget för att rangordna för sökorden, bör du använda den för att kolla in de mest populära sökorden. Du hittar dessa genom att besöka alternativet ”Sök” högst upp på sidan. Detta är ett bra sätt att ta reda på vilka ord folk söker efter. För det mesta kan du även ta reda på antalet webbsidor som innehåller dessa sökord.

En av de saker som du bör vara uppmärksam på är det faktum att detta verktyg är gratis. Du behöver inte spendera några pengar på något för att få detta verktyg. Det finns inga andra funktioner eller ytterligare alternativ som du kan behöva välja mellan för att hjälpa dig att rangordna högre.

Snabb hantering av information

Med hjälp av det här verktyget kan du också använda flera olika sökord med varje länk. Om du rankar flera sökord kanske du vill använda mer än ett nyckelord per länk. Detta kommer att göra det lättare för dig att få fler länkar från olika webbplatser som hjälper dig att rangordna högre för vart och ett av dina sökord. Bulletlist är ett verktyg som kan hjälpa dig att öka sökmotoroptimeringen. Det viktigaste som du bör tänka på när du använder detta verktyg är det faktum att det är gratis. Du borde inte har några problem med att använda det så länge du vet hur man använder den.

Företag

Papper, foldrar, pärmar och annat som ligger och dräller på skrivbord och i hyllor skapar snabbt oreda på kontoret. Viktiga dokument försvinner eller går sönder, och förutom en rörig arbetsplats kan det också ställa till arbetet. För att skapa ordning och reda behövs smarta förvaringslösningar så som pärmar, hyllor och broschyrställ, och hjälps man åt har man organiserat och fått ordning på ett par timmar.

Sortera i pärmar

Viktiga och lösa papper ska alltid sättas in i pärmar, som sedan med fördel får ett eget namn och en egen plats. Ett bra tips är att alltid plocka av skrivbordet vid dagens slut, så att allt viktigt hamnar i sin rätta pärm, det som ska slängas hamnar i återvinningen och så vidare. Bygger man på hög är det lätt hänt att något försvinner eller slängs av misstag, och det är bättre att vara noggrann om man vill ha ordning och koll på sina dokument. Vill ni Köpa billiga broschyrställ så skall ni vända er direkt till skyltab.se som är proffs på displayprodukter.

Förvaring för lösa blad

För dom papper, broschyrer, foldrar och annat som inte ska sättas in i pärmar för att sparas får man en enkelt och snygg förvaring med hjälp av broschyrställ. Dessa finns i alla möjliga varianter och storlekar och skapar en tydlig överblick. Har man många olika papper, broschyrer eller annat som är till för kunder kan ett stort broschyrställ som placeras direkt på golvet vara en bra idé. För mindre saker finns det varianter som kan ställas direkt på skrivbordet eller i en hylla men fyller även dom en bra funktion för lösa blad.

Märk upp hyllor

Tidskriftssamlare, pärmar, lådor och annat ska gärna ha sin egen plats på en hylla, och en fördel, speciellt om man är många som arbetar på kontoret, är att märka upp hyllorna med små lappar. På så sätt kan man låna med sig det man behöver för stunden och sedan lägga tillbaka det på samma plats som man tig den från, och nästa gång den ska användas behöver man inte leta. Detsamma gäller på utsidan av tidskriftssamlare eller broschyrställ.

Skapa en plats för återvinning

Pappersskräp i mängder hör till nästan alla typer av kontor, och att skaffa en särskild plats för återvinning skapar även det ordning och reda, precis som broschyrställ och uppmärkta hyllor. Välj gärna en avskild plats om det finns möjlighet, så att inget som inte ska slängas råkar ramla ner av misstag.

Företag

Utgå från Era behov

” Att välja konferensanläggning är en konst och utgår från era behov. Är det viktigt med kommunikationer eller avståndet till flygplats och storstad? Kanske är det aktiviteter eller miljöpolicy som väger tungt i beslutet? För att nå de resultat ni önskar med den investering en konferensvistelse innebär, är det bra att tydligt definiera vad som krävs för att ni skall finna inspiration och nå dit ni önskar.

Även om många anläggningar tar emot stora antal besökare samtidigt, finns ofta möjlighet att hyra ett separat hus för de som vill hålla sig undan och mötas avsides. ”

Klicka vidare till vår fina bloggsida!

Företag

Bygg relationer och gemenskap

Företag åker allt oftare på konferens och det finns en stor vinst med att underbygga relationer och gemenskap. Det som tidigare kan ha setts som en dyr kostnad har i allt högre utsträckning blivit en viktig investering som ökar trivsel och minskar personalomsättning. Verksamheter som finns på flera orter, eller som är del i en global koncern, har behov av effektiva konferenser där så lite tid som möjligt läggs på resor. Därav har intresse för konferenser nära flygplatser kommit att bli allt större. I Stockholm finns ett par olika flygplatser men för de flesta är Arlanda den mest kända. Detta är också landets största flygplats med åtskilliga turer varje dag. ”

Se vidare information på: http://konferensmotestockholm.se

Företag

Kan det vara så att regelkrångel håller tillbaka näringslivet och hindrar företagen från att nå sin fulla potential? Om man ska tro landets företagare är det så det ligger till. Enligt branschorganisationen Svenskt Näringsliv utgör dagens lagar och regler kring företagande ett krångel som bidrar till att öka företagens administration. De menar därför att regeringen behöver ta fram en ny lagstiftning på området och hänvisar till att det svenska arbetet kring regelkrångel rankas lågt av OECD.

En mätning som Svenskt Näringsliv har gjort pekar på att just regelkrångel är ett omfattande problem enligt svenska företag. Den visar nämligen att cirka hälften av de tillfrågade företagen upplever att den böra dom landets lagar och regler ofta innebär är tyngande. När företagen uppmanas att jämföra dagens regelbörda med hur reglerna såg ut för bara två år sedan, anser 64 procent att situationen har förvärrats.

Regelkrånglet leder till att effektiviteten i företagen drabbas rejält. 40 procent av de företag som svarar på enkäten anser att den besparing som enklare regler skulle innebära motsvarar drygt 10 timmar varje månad. Utöver dessa 40 procent anser ytterligare en tredjedel att de skulle kunna göra en besparing på 6 till 10 timmar per månad om reglerna förenklades. Totalt hävdar alltså 67 procent av företagen att de skulle kunna spara 6 timmar eller mer varje månad genom en förenkling av lagar och regler.

Konsekvenserna av regelkrånglet

En anledning till att situationen har tillåtits förvärras på detta sätt tros vara att denna fråga under en längre tid har haft en låg prioritering på den politiska agendan. I sin rapport lägger Svenskt Näringsliv fram ett antal förslag till förbättringar som på sikt ska kunna förenkla de lagar och regler som de svenska företagen har att förhålla sig till. De menar att man bör ta fram en handlingsplan för förenkling av lagar och regler på samma sätt som då politikerna på 90-talet prioriterade budgetmål före satsningar av olika slag.

Den uppfattning som Svenskt Näringsliv och många av dess medlemsföretag har är att politikerna i de olika kommunerna behöver arbeta mer med att skapa bästa möjliga företagsklimat på lokal nivå. Den reform som en förändrad beslutsprocess när det gäller lagstiftning och införandet av diverse regler anses av branschorganisationen därför vara högt prioriterad. En punkt som man trycker på är att företagen idag inte anses kunna rekrytera och växa i den utsträckning som hade möjliggjorts genom en minskad börda avseende lagar och regler.