Företag

3 fördelar med att byta till säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr är vanligen tillverkad i stål och tål därmed ofta betydligt mer än en ”vanlig” dörr. Den är svår att bryta sig in genom, den står emot brand och brandrök bättre och har även förmågan att stänga ute ljud från till exempel trappuppgångar. Det finns alltså många fördelar med att byta till en sådan dörr. För den som vill ha större säkerhet finns naturligtvis även larm som ett sätt att förbättra tryggheten.

En säkerhetsdörr är säkrare mot inbrott

Dom flesta, vare sig det är privatpersoner, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar väljer att installera säkerhetsdörrar främst för att minska risken att bli utsatt för inbrott. En säkerhetsdörr går förvisso att få upp genom att använda en rad olika verktyg, och där till krävs en hel del tid, beroende på vilken säkerhetsklass dörren tillhör. Men ett som är säker är att tjuven får svårt att ta sig in utan att hinna bli upptäckt.

Säkerhetsklasserna på dessa dörrar heter:

  • RC 1
  • RC 2
  • RC 3
  • RC 4
  • RC 5
  • RC 6

RC står för Resitance Class och varje klass genomgår tuffa tester, där man bland annat ser hur lång tid det tar att bryta sig in samt vilka verktyg man behöver använda för att lyckas. Likt för alla, oavsett märke, är att ju högre siffran är, desto säkrare är dörren.

Ökad brandsäkerhet

En annan fördel med att byta till säkerhetsdörr är att den har en bättre förmåga att stå emot brand. Detta är en fördel främst i flerbostadshus, där det till exempel kan börja brinna i trappuppgången. Branden håller sig så att säga på ”rätt” sida av dörren under en längre tid, så att branden antingen kan hinna släckas eller att den boende kan ta sig ut genom exempelvis fönster eller balkong.

Stänger ute oljud

Den tredje fördelen som finns med att byta från en vanlig till en säkerhetsdörr är dess förmåga att stänga ute ljud. Även detta kan ses som en fördel främst för den som bor i ett flerbostadshus, där ljud från både trapp och grannar kan upplevas som störande.

Men även den som väljer att installera en säkerhetsdörr i en villa kan räkna med att ljud utifrån kan komma att reduceras. Detta är det bra lösning för den som bor i närheten av trafikerade gator, vägar, järnvägsspår eller annat som kan skapa störande ljud.