Aktuellt

Söka arbete i ekonomisk nedgång

Arbetsmarknaden idag är den tuffaste någonsin och det kommer inte att bli lättare med hjälp av säsongsmässiga förändringar.  Vissa säsongsfaktorer har förändrats, men de flesta människor söker jobb året runt. Men vissa jobb är mycket svårare att hitta i denna lågkonjunktur än andra. När företag lägger ut sina annonser förändras arbetsmarknaden i takt med att ekonomin går vidare. Människor som söker jobb måste tänka på att en säsongsmässig faktor kan förändras snabbt. Det finns också en säsongsmässig minskning av skatteintäkterna på många områden. Regeringens jobb att tvinga ned sig har påverkat många arbetstillfällen. Många människor söker jobb just nu och kan inte hitta dem. Det är tufft för alla som söker arbete men inte alla söker jobb på grund av säsongseffekter. Tiderna förändras och hur människor söker jobb förändras också.

Uppsägningar från industrin

Vissa människor säger att de behöver ett jobb men inte har den kompetens eller utbildning för att få en. De letar efter ett säsongsjobb för att tjäna lite extra pengar så att de kan försörja sig själva. Det finns många andra människor som vill arbeta och bara behöver jobb just nu. Många människor är i en  position men vet inte vad de ska göra när säsongsmönster förändras. Några av dessa människor kommer att förlora sina jobb och kan inte hitta en annan som betalar mer. Ett annat problem är att de inte kan dra nytta av de tillfälliga erbjudanden som jobbcenter och företag erbjuder. Tiderna förändras och människor söker jobb. Det brukade vara så att folk skulle vänta till sista minuten. Men tiderna förändras och anställningen fryser på många ställen. Många människor söker ett jobb och inte söker arbete.

Om du letar efter arbete och inte vet vad du ska göra i en säsongsmässigt föränderlig ekonomi, måste du inse att det finns en massa saker att lära sig och anpassa sig till när tiderna förändras. Dessutom, om du är en säsongsarbetare måste du bli flexibel och lära sig att söka arbete när det finns mer pengar på sommaren och mindre pengar på vintern.

För vidare information om industri, besök denna sida industritorg.se.