Aktuellt

Privata investeringar – Kanadas ekonomi

I årtionden har Bank of Kanada försett regeringen med en långsiktig utlåning lösning och privata investerare med en möjlighet att få medel för att köpa en andel i kanadensiska tillgångar. Bank of Kanada meddelade nyligen att man var villig att ge privata investerare en möjlighet att få tillgång till alla sina utlåning tillgångar samt den federala skulden. Denna åtgärd kommer att förbättra Kanadas finanspolitiska situation genom att öka kapitalinflödet, sänka skuldnivåerna och ge kreditmöjligheter för privata investerare.

Privata investerare fokuserar på tillgångar i sektorer där det finns en risk att deras investeringar kan utplånas när som helst. Vissa investerare fokuserar på små företag, medan andra koncentrerar sig på tillgångskategorier som fastigheter. När man överväger en viss sektor för investeringar, måste investeraren avgöra om det nuvarande ekonomiska klimatet är gynnsamt för sektorn. Ekonomiska förhållanden som inflation, arbetslöshet och resursutarmning kan påverka ett företag eller en sektor, men deras effekter är lätt begränsas av privata investerare skydd fungerar som lagar som begränsar mängden risker som ett företag eller en organisation kan ta. Om investerarna vill att deras företag ska dra nytta av dessa marknadsvillkor måste de använda finansiella instrument som skulle göra det möjligt för dem att skydda sig mot dessa oönskade omständigheter. Denna process kallas ofta diversifiering. Historiskt sett har den privata investeraren fokuserat på sektorer med hög efterfrågan och sektorer som i allmänhet är stabila och förutsägbara. Även om många investerare var nöjda med den volatilitet som deras investeringar fick, kommer värdet av en procentandel av den kanadensiska marknaden att förbli oförändrat. Det är lätt att förstå varför den privata investeraren inte är nöjd med denna grad av stabilitet: ibland är det fördelaktigt att diversifiera och investera i länder där trenden är mer oförutsägbar, men detta kommer också att leda till utspädning av tillgångar.

Högre avkastning på investering

Riskerna med att investera i sektorer som energisektorn, som är föremål för både upp- och nedgångar i ekonomin, anses oacceptabla i lagen om skydd av privata investerare. På grund av detta har de flyttat sina ansträngningar till de sektorer som är mycket mindre mottagliga för ekonomiska fluktuationer. Dessutom har Kanadas regering skapat en förordning som gör det möjligt för vissa sektorer att ingå i indexet utan begränsningar. Den privata investeraren måste också beakta de affärsrisker som är förknippade med en sektor när de investerar. De bör dock också beakta vinstpotentialen. Eftersom finansiella instrument alltid kommer att förlora pengar på lång sikt måste en privat investerare söka investeringar som har potential att generera en högre avkastning på investeringen.

Hur är det med ekonomin? Det råder ingen tvekan om att den kanadensiska ekonomin står inför ständiga hot från den globala finanskrisen, men Kanada kan också dra nytta av det faktum att marknadssituationen förbättras i alla större ekonomier. Därför är det bäst att diversifiera i sektorer som redan drar nytta av marknadsvillkoren och genererar konsekventa vinster i form av vinst per aktie och vinstmarginal. Situationen är fortfarande osäker för ekonomin, men diversifiering är något som vanligtvis uppmuntras av lagen om skydd av privata investerare. Genom att investera i den kanadensiska ekonomin genom statligt sponsrade program som Investor Purchase programmet, privata investerare investerar i riktning mot att öka välståndet för kommande generationer.

Besök denna sida vnbokforing.se om ekonomi för vidare information.