Aktuellt

Industriföretag – driva och sälja produkter

Industriföretag är alla företag, oavsett om de är börsnoterade eller privatägda, som åtar sig att sälja varor och tjänster i utbyte mot pengar eller andra tillgångar. Termen används också för alla företag som köper produkter från andra och sedan säljer samma till kunder. Företagen definieras som ett företag som huvudsakligen har direkt försäljningsfokus. Företagets primära affärsfunktion är att tjäna pengar för sina ägare genom att bedriva försäljning av varor och tjänster.

Vinst och försäljning

Definitionen av företag är vad som definierar innebörden av industri företag. Till exempel betraktas inte ett företag som inte är handelsföretag utan butik eller kontorsutrymme och lite produkt eller tjänst för att sälja annat än reklam. Om företaget är ett börsnoterat  blir definitionen lite mer komplicerad. Men det betyder inte att det offentliga företaget är ett företag heller. Ett sätt att se på ett företag är att se det som ett företag som gör en vinst baserat på ägarnivån. Om du har ett börsnoterat företag med en utestående aktiekurs är du per definition ett företag. Ett företag definieras som en grupp människor eller individer som frivilligt samtycker till att bedriva verksamhet för det gemensamma bästa. Denna verksamhet kan beskrivas på olika sätt, men den viktiga punkten är att deltagarna är överens om att åta sig det ur en gemensam känsla av ansvar för en gemenskap eller en nation, eller för det större bästa i hela samhället.

En annan ekonomisk definition är att ett företag är en uppsättning frivilliga avtal som ingåtts bland en grupp personer som bedriver kollektiv verksamhet. Ett ”företag” är en sammanslutning av personer som utför en kollektiv aktivitet, snarare än en organisation eller ett företag, eftersom de aktiviteter som utförs inte använder sina egna resurser utan andras resurser. Det är viktigt att notera att de flesta ekonomiska definitioner av företag inte är korrekta i sin ekonomiska definition. Vad som verkligen händer är att en grupp människor frivilligt går med på att starta ett företag så att de kan göra en kollektiv verksamhet. Vad som faktiskt händer är att de personer med rättigheter till företaget säljer sina aktier när företaget är tillräckligt framgångsrikt för att bli självförsörjande.

Besök industrinaring.se för mer information.