Aktuellt

Bankräntor i Sverige

Bankräntorna i Sverige är relativt låga och de har inte visat tecken på att stiga någon gång snart. Sedan 1991 har bankerna debiterat regeringen en fast andel av de pengar som de lånar på lån, bolån och kreditkort. Detta kallas golvhastigheten, och ju lägre det är, desto bättre är priset. Sverige har blivit ett populärt resmål för investeringar för amerikanska investerare sedan Federal Reserve har fastställt att det är en fristad. Det är också ett av de få europeiska länder där alla dess banker är offentligt ägda. Detta har varit en välsignelse för aktieinvesterare eftersom de flesta av de investeringar som gjorts av amerikaner är skattefria.

Investerare har svårt att investera i Europa eftersom Riksbanken inte baserar bankräntorna på finansiella villkor. Detta innebär att centralbanken inte behöver oroa sig för om ekonomin går bra eller inte. Detta är en fördel för amerikanska investerare och en utmaning för deras motsvarigheter i andra länder.

Däremot är europeiska länder som Italien och Grekland långt ifrån världsekonomins centrum. Det innebär att centralbanken där är oroad över sina egna ekonomiska resultat. Det finns andra faktorer som också påverkar bankräntorna i Europa. Från och med i dag pågår den europeiska recessionen fortfarande. Men den amerikanska ekonomin går bra och arbetslösheten är på den lägsta punkten på flera år. Det finns dock inget som tyder på att den ekonomiska situationen kommer att förvärras när som helst snart. Även om den nuvarande lågkonjunkturen tar en vägtull på bankernas räntor, har situationen ännu inte nått en brytpunkt.

Eftersom USA har en stor del av den europeiska marknaden är det något ovanligt att banker i andra länder tar ut mer än golvräntan. De flesta europeiska banker gör det nu till en poäng att ta ut så lite som möjligt på lån. De inser också att den europeiska skuldkrisen är så allvarlig att eventuella ytterligare nedskärningar kommer att orsaka fler problem.

Den europeiska skuldkrisen har gett investerarna en känsla av brådska som gör dem mer villiga att hamna i riskfyllda investeringar. Men detta är inte den enda orsaken till räntehöjningen. Vissa banker i Europa vägrar helt enkelt att sänka sina räntor eftersom de måste minska likviditeten i sina tillgångar.

För långsiktiga konsekvenser av detta är det säkert att säga att det inte är bra för USA: s ekonomi. Med den skandinaviska krisen är så akut, det finns mycket få tecken på återhämtning. Det finns också vissa problem som Förenta staterna står inför, men ingen av dem anses vara kritisk.

Kreditvärderingsinstitutet

Kreditvärderingsinstituten, som har en direkt koppling till finansbranschen, anser att utvecklingen mot en allvarlig ekonomisk situation inte bara är tillfällig. De anser att situationen inte kommer att försvinna inom kort. Faktum är att den senaste tidens räntehöjning har en positiv inverkan på den amerikanska finansmarknaden som amerikanska investerare börjar bli angelägna om att ha en del av sitt kapital tillbaka.

När regeringen gör det lättare för företag att låna, öppnar det också upp en hel del dörrar för banker och investerare. De strängare reglerna för utlåning till företag har lett till att många banker hamnat i trubbel. De vill hellre leta efter enkla vägar ut eftersom de inte vill lida förluster.

Bankerna är ovilliga att sänka sina räntor eftersom det kan innebära att de skulle tvingas sälja tillgångar för att samla in pengar. De är också oroade över trovärdigheten i sina handelsbord. Så de föredrar att vänta och se om de ekonomiska problemen i Europa kommer att lätta och sedan sätta en räntesänkning om det behövs.

De långsiktiga konsekvenserna av detta är att amerikanska banker kommer att vara mer beroende av sina svenska kollegor, särskilt om problemen i Europa förvärras. Om de skulle sänka sina priser i dag, kan det innebära att de funderar på att sälja tillgångar för tidigt. Således, om den amerikanska ekonomin får en allvarlig recession, bankerna kan befinna sig i en värre situation jämfört med vad de är för närvarande i.

Detta är en bra sida om ekonomi.